Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cykloturistika

Cykloturistika

Podmínky pro cykloturistiku v okolí Vranova nad Dyjí jsou velmi dobré. Dobře značené cyklotrasy v okolí Vranovské přehrady i v NP Podyjí poskytují cyklistům možnost rozmanitých výletů po okolí k zajímavým přírodním lokalitám i památkám. Po vstoupení ČR do "schengenského prostoru" je možno na mnohých místech překročit hranici do sousedního Rakouska a projet si trasy, které jsou vyznačené po obou stranách hranice.

Cyklostezka Vranov nad Dyjí – Čížov

Spojením Vranova s Čížovem (přes Zadní Hamry a kopec Větrník) je umožněno zejména prázdninovým rekreantům Vranova, aby se co nejrychleji na kole dostali do srdce národního parku, aniž by riskovali nepříjemnou cestu vranovskými serpentinami s poměrně hustým automobilovým provozem. Druhé dosavadní spojení Vranova s Čížovem, tzn. přes hráz Vranovské přehrady, Švýcarským údolím do Lesné a přes kopec Větrník je přece jen delší a může sloužit například pro zpáteční cestu.

Vedle důvěrně známého turistického značení jsou na území NP Podyjí namalovány Klubem českých turistů značky cyklotras, které na rozdíl od značek pro pěší turisty mají krajní pruhy nikoliv bílé, ale žlutohnědé, a jsou o poznání větší. Na některých širokých a frekventovaných cestách (např. Čížov – Hardegg, Lukov – Nový Hrádek nebo cesta přes vinici Šobes) existuje souběh pěší a cykloturistické stezky, většinou je však pěší a cyklistický provoz oddělen. Na pěších stezkách, kde je provoz kol vyloženě nežádoucí (1.a 2.zóna národního parku) je ještě umístěna zmenšená zákazová značka o vjezdu kol.

Stezku nelze zdaleka doporučit všem, je vhodná výhradně pro fyzicky zdatné cyklisty na dobře seřízených horských kolech. Na necelých 2 km od řeky Dyje až na Větrník totiž překonává převýšení téměř 200 metrů. Povrch cesty není asfaltový, takže po deštích nebo při tání sněhu kopec nevyjedou (příp. neubrzdí) ani ti nejzdatnější.

Cyklostezka Vranov - Hardegg

Obtížnost trasy: mimořádné převýšení

Tři možnosti tras:

 1. po cyklostezce č. 48 přes hráz Vranovské přehrady a přes Lesnou

 2. po hlavní silnici přes Lesnou a Horní Břečkov (velice hustý silniční provoz)

 3. po cyklotrase č. 5122 přes Zadní Hamry (nejprudší stoupání v oblasti Ledových slují). Jinak tato cesta patří jedna k nejhezčím a nejkratším – 14 km -kolem řeky Dyje asi 2 km (nikde jinde tato možnost již v národním parku není).

Vranov – Hardegg je na kole výlet na celý den.

Doporučujeme navštívit Hardeggskou vyhlídku ještě před hraničním přechodem /pro pěší a cyklisty/, zříceninu Nový Hrádek a v Čížově budovu střediska Národního parku Podyjí s expozicemi a informacemi o národním parku.

Cyklistické výlety

Vranov n.D. – Nový Petřín- Šatov-Podhradí n.D. – Uherčice-Korolupy-Svobodův mlýn-Zblovice – Bítov- Lančov-Vranov n.D.

Délka trasy: 53 km

Z Vranova n.D. vyjíždíme po cykloturistické trase č. 48 směrem na Podhradí n.D., odbočíme vlevo a okolo čerpací stanice stoupáme do prudkého pokce okolo zámku. Na křižovatce pokračujeme rovně do Šafova. Odtud jedeme přes Starý Petřín do Podhradí n.D. (možnost koupání) se zříceninou hradu Frejštejn. Po silnici proti toku Dyje, později prudkým stoupáním okolo dvora Mitrov dojedeme do Uherčic. Z Uherčic pokračujeme směrem na Lubnici, ale na první křižovatce odbočíme vpravo na Korolupy a přes Oslnovice a Vysočany směrem na Dešov. Sjiždíme z konce do údolí Želetavky k Svobodovu mlýnu a záhy odbočíme vpravo na Zblovice a na křižovatce se dáme vpravo k hradu Bítov. Stejnou cestou se vracíme zpět na křižovatku, projedeme Bítov a sjíždíme k Vranovské přehradě. Za mostem odbočíme v ostrém úhlu vlevo a stoupáme k zřícenině hradu Cornštejn. Odtud dále lesní asfaltovou silničkou do Lančova, kde odbočíme vlevo a pokračujeme až do Vranova.

Druhá, rakouská varianta trasy (celkem 64 km) je z Uherčic do Vratěnína přes hraniční přechod Unterthűrnau do Drossendorfu, přes Langau do Riegersburgu, dále přes Felling, Hardegg, Čížov do Vranova n.D.

Vranov n.D. – Riegersburg – Hardegg – Vranov n.D.

Délka trasy: 35 km

Z Vranova n.D. po cyklostezce č. 48 k rozcestníku U rozhledny, poté po silnici na Šafov, přes hraniční přechod směr Langau, po cca 1 km od hranic odbočit doleva a po zelené cyklostezce (Trasa rybníků a tůní) k Riegersburgu, zde navázat na modrou cyklostezku (Sáby, mýty a pověsti) a přes Felling do Hardeggu, opět přes hraniční přechod do Čížova (po cestě možnost jet na Hardeggskou vyhlídku), z Čížova přes Větrník po cyklotrase č. 48 k silnici a odtud po žluté cyklostezce (Trasa šesti měst) do Vranova nad Dyjí. 

Vranov n.D. – Nový Hrádek – Vranov n.D.  

Délka trasy: 31 km

Z Vranov nad Dyjí po žluté cyklostezce (Trasa šesti měst) do Lesné, odtud po stejné cyklostezce do Horního Břečkova a Lukova, zde navázat na zelenou cyklostezku (Národním parkem Podyjí), k rozcestníku Příčky, odtud po cyklotrase č. 5002 na Nový Hrádek, opět stejnou stezkou zpět k rozcestníku Příčky, po zelené stezce do Čížova (možnost jet na Hardeggskou vyhlídku, prohlídka Návštěvnického střediska NP Podyjí v Čížově) a odtud po cyklotrase č. 48 přes Větrník k silnici, odtud po žluté cyklostezce zpět do Vranova nad Dyjí.

CYKLOBUS - Vranov nad Dyjí - Národní park Podyjí - Znojmo

Cyklistům i pěším turistům slouží linka cyklobusu, která spojuje Vranov nad Dyjí a Znojmo (se zastávkami v těsné blízkosti NP Podyjí). Nechte se vyvézt do atraktivních částí Národního parku Podyjí, abyste zde mohli poznat co nejvíce přírodních krás a zajímavostí.

DOPORUČUJEME – při putování NP Podyjí a Znojmem využijte oblíbené průvodcovské služby:

NP Podyjí - certifikovaní průvodci, tel. 731 077 214

Znojmo - prohlídky Znojma a cykloprohlídky Znojma s průvodcem, tel. 737 449 099

s m ě r
11:20 Vranov nad Dyjí – náměstí 17:00
11:28 Lesná - penzion 16:52
11:33 Horní Břečkov, Jednota 16:47
11:37 Lukov 16:43
11:40 Podmolí 16:40
11:44 Mašovice, host. 16:36
11:52 Znojmo – Hradiště, Jednota 16:28
12:00 Znojmo, aut.st. 16:20
Provoz linky:
od 5.6. do 28.9.2010 v sobotu, neděli a ve svátek
od 1.7. do 31.8.2010 (prázdniny) jezdí i v pátek
     Jízdní řád ke stažení

Náměty pro cykloturisty

 1. Cyklobusem do Horního Břečkova - Čížov, Návštěvnické centrum NP Podyjí, zbytky „železné opony“ - Hardeggská vyhlídka nad nejmenším rakouským městem - Hardegg hrad - přechod Felling/Podmyče - Vranov n.D. (celkem 22 km)
 2. Cyklobusem do Lukova - návštěva zříceniny Nový Hrádek (4 km) s překrásnými výhledy na NP Podyjí. Zpět až do Čížova - Návštěvnické centrum NP Podyjí, ukázka zbytků „železné opony“ (9 km). Zpět do Vranova nad Dyjí několika způsoby:
  a) po silnici do Horního Břečkova (3km) a zpět cyklobusem do Vranova (v 16,47 hodin)
  b) Mlynářskou stezkou (6,5 km), která z části vede údolím řeky Dyje přes Zadní Hamry
  c) Cestou lesem přes Lusthaus (U Letohrádku) a dále po silnici do Vranova (7,5 km)
  d) Částečně dle trasy 2c), ale přes Lesnou a Švýcarským údolím podél přehrady do Vranova (11 km)
  e) Okolo zajímavé Hardeggské vyhlídky hraničním přechodem do rakouského Hardeggu, dále přes Felling a zde opět přechodem do ČR. Okolo Vranovského zámku pak až do Vranova nad Dyjí (17 km)
 3. Cyklobusem do Podmolí a odtud po stezce Geenways na vinici Šobes (možnost degustace vín) obtékanou řekou Dyjí a dále přes Havraníky (vřesoviště) na vyhlídku Sealsfieldův kámen a dále do Znojma, odkud jede cyklobus zpět (v 16,20 hodin). Celková délka poměrně obtížné trasy cca 24 km.
 4. Cyklobusem do Mašovic a dále přes Andělský mlýn (poslední dochovaná mlýnská stavba v Podyjí) na dřevěnou vyhlídku nad Znojemskou přehradou - Králův stolec. Přes obec Hradiště do Gránického údolí pod Znojemskou přehradu a do Znojma. Zhruba 10-ti km trasu lze doplnit prohlídkou Znojma a s návratem cyklobusem zpět (v 16,20 hodin).
 5. Z Vranova nad Dyjí okolo Vranovského zámku a muzea hraničního opevnění na přechod Podmyče/Felling a dále do nejmenšího rakouského města Hardeggu (hrad). Dále přes Merkersdorf - odbočka ke zřícenině Kaja - vesničku Niederfladnitz a dále k přechodu u mýtického Svatého kamene - Heiliger Stein. Po české straně k lokalitě Devět mlýnů a následně přes Havraníky po trase 3) . Zpět po trase dlouhé zhruba 50 km ze Znojma cyklobusem .

Náměty pro turisty

 1. Cyklobusem do Lukova. Návštěva zříceniny Nový Hrádek s překrásnými výhledy na NP Podyjí a zpět do Lukova (8km). Cyklobusem do Vranova nad Dyjí (v 16,43 hodin).
 2. Cyklobusem do Horního Břečkova, dále Čížov - Návštěvnické centrum NP Podyjí, Hardeggská vyhlídka nad nejmenším rakouským městem, zpět k rozcestí Na Keplech a okolo Ledových slují přes Zadními Hamry do Vranova (cca 17 km).
 3. Cyklobusem do Mašovic a přes Andělský mlýn (poslední dochovaná mlýnská stavba v Podyjí) a Mločím údolím na vyhlídku nad Znojemskou přehradou - Králův stolec. Terasovou cestou nad Znojemskou přehradou se pokračuje do areálu Hradišťských teras (středověké, dnes již opuštěné agrární terasy) a Znojma. Ze Znojma návrat cyklobusem zpět (v 16,20 hodin). Délka trasy cca 9 km.

Můžete si naplánovat i trasy opačnými směry nebo si zvolit některou z mnoha dalších možností, které turistické trasy a cyklotrasy ve spojení s cyklobusem v NP Podyjí skýtají.