Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tipy na výlet

 

Vodní nádrž Vranov

 

vodni-nadrz.jpg

Nazývaná též Moravský Jadran, je vyhledávaným rekreačním místem. Rozlehlá travnato-písčitá pláž s pozvolným vstupem do vody je ideální pro koupání. Vodní plocha dává dobrou příležitost pro všechny bezmotorové aktivity.
Vystavěna v letech 1930-1934 podle švýcarského projektu, plocha jezera je 765 ha, max. hloubka 56 m. Stálý objem zadržované vody je 31.5 miliónů kubíků. Hráz je vysoká 59.9 m, dlouhá 296 m a vzduté vody zaplavily 30 km údolí podobného charakteru jako má údolí Dyje v NP Podýjí. Nádrž slouží pro výrobu elektrické energie, pro závlahy a jako zdroj pitné vody pro Třebíčsko. Vyhledávané letní rekreační středisko. Voda, která je vypouštěná ze dna nádrže, je velmi studená, takže pod přehradou vzniklo tzv. druhotné pstruhové pásmo a mnohé vzácné druhy původního pásma parmového z Dyje vymyzeli.

 

Město Vranov nad Dyjí

 

vranov-1-.jpg

 

 

 

 

 

 

 Nejdůležitější turistické a rekreační centrum, a to nejen v západní části okresu. Osada vznikla původně pod důležitým hradem, postaveným na strmé 80 m vysoké skále nad Dyjí. Dříve tvořil hrad součást podyjské obranné soustavy. V 17. stol. započala přestavba hradu na barokní sídlo. Jeho interiéry dokumentují kulturu šlechtického bydlení 18. a 19. století. Umělecký nejhodnotnější částí zámku jsou kaple a sál předků. Zámek je obklopen nádhernou přírodou národního parku Podýjí a vodami řeky Dyje. Městečko se proslavilo výrobou keramiky typu "wedge-wood" zejména v 18. stol., ale již v následujícím století manufaktura zanikla.

http://www.zamek-vranov.cz/

 

Bítov

bitov2-1-.jpg

 

 

 

 

 

 

Jméno Bítov představuje především  velmi silný a nikdy nepokořený hrad při ústí řeky želetavky do Dyje. Původně královský hrad, který se připomíná již roku 1064 jako jeden z nejdůležitějších v zemi. Ve 14. stol přešel do majetku šlechty a byl obydlen až do roku 1945. Vynikající je jeho sbírka zbraní a poněkud kuriózně působí soubor vycpaných zvířat, zejména psů, jako doklad záliby posledního mírně podivínského majitele hradu. Bítovské podhradí tvořila stejnojmenná obec, zatopená po výstavbě Vranovské přehrady. Okolí hradu bylo pro své krajinné krásy ještě před stavbou přehrady oblíbeným místem pobytu mnoha našich umělců.

http://www.hradbitov.cz/

ROZHLEDNA RUMBURAK

rozhledna-rumburak.jpg

 

 

 

 

 

Rozhledna Rumburak se nachází na jižním úpatí Velkého kopce, kóta 494 m n.m., východně hradu Bítov, sz. obce Bítov. Velký kopec je součástí Bítovské vrchoviny.

Rozhledna je součástí restaurace a penzionu manželů Pyskových. Pojmenována byla po jejich ptačím miláčkovi. Stavba, probíhala od podzimu 2008 do června 2009. Slavnostní otevření proběhlo 4. července 2009. Cihlová hranolovitá věž má celkovou výšku 30 m, vyhlídková plošina s dřevěným ochozem je ve výšce 26 m, dostanete se na ni po 146 schodech.

 

ZNOJMO

ZNOJEMSKÝ HRAD – z hradeb výhled na historickou část města a na údolí řeky Dyje

znojemsky_hrad.jpg

Necelých 40 km od areálu se nachází jedno z nejstarších měst naší země. Leží v úrodném kraji vína a meruněk ve svazích nad řekou Dyjí. Návštěvníky okouzlí především historické jádro, plné renesančních domů, křivolakých uliček, romantických vyhlídek a stylových prostranství. Znojmo je městskou památkovou rezervací, jejíž nejstarší a zároveň nejvzácnější památkou je románská rotunda sv. Kateřiny z první poloviny 11. století. Dominantou je osmdesát metrů vysoká radniční věž. Kdo má strach z výšek, může zamířit na prohlídku středověkého znojemského podzemí jehož chodby měří až 30 kilometrů a často vedou i ve čtyřech patrech nad sebou. Přemyslovský hrad byl v 18. století přestavěn na zámek. Dnes zde sídlí muzeum. Expozice je věnována historii města, jsou zde vystaveny památky středověkého a renesančního Znojma. Mezi další atraktivity patří kostel sv. Mikuláše, barokní morový sloup na Masarykově náměstí či Bazilika Panny Marie a sv. Václava

 

Znojmo - Chrám  sv. Mikuláše

 

Kostel sv. Mikuláše založil znojemský údělný kníže Leopold roku 1106. V roce 1335 shořela velká část města včetně Mikulášského kostela. Tři roky po té dal vystavět nový chrám Karel IV. Budování chrámu bylo dokončeno až v první polovině 16. století. Významný podíl na stavbě měl také místní stavitel Mikuláš ze Sedlešovic. Uvnitř chrámu se nachází řada pozdně gotických památek.Na stěnách za hlavním oltářem jsou zbytky fresek s pašiovými náměty a legendou o sv. Achatiovi. Oltázní obrazy sv. Rodiny, Nanebevzetí Panny Marie a sv. Šebestiána, Chlebová Madona z doby okolo 1500. V blízkosti křtitelnice je umístěna skleněná rakev s ostatky sv. Bonifáce, starokřesťanského mučedníka. U kostela byl starý hřbitov, který byl zrušen koncem 17. století. Patřila k němu i nedávno prozkoumaná středověká kostnice, která se nachází mezi kostelem sv. Mikuláše a Svatováclavskou kaplí.

 

chram-sv-mikulase.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo - Rotunda sv. Kateřiny

rotunda.jpg

 

 

 

 

Rotunda stojí na druhém nádvoří znojemského hradu jako jediný svědek nejstarších dob města Znojma a snad i nejstarší stojící stavba na našem území. Rotunda je zapsaná do seznamu národních kulturních památek již od roku 1962. Je řazena na třetí místo v pořadí důležitosti památek na našem území, hned za Pražským hradem a Karlštejnem.
Vnitřní stěny rotundy jsou omítnuty a vyzdobeny nástěnnými malbami, které kromě tradičních biblických námětů představují galerii přemyslovských panovníků s ústředním motivem povolání Přemysla Oráče na knížecí trůn. Veřejnosti je přístupná podle aktuálních klimatických podmínek

 

Znojmo - RADNIČNÍ VĚŽ – symbol města

radnice.jpg

 

 

 

 

 

Nynější radniční věž, postavil na místě starší věže v roce 1445 – 1448 Mikuláš ze Sedlešovic. Věž navzdory svému věku neztratila nic na půvabu. Je vysoká 70 m s rafinovaně utvářenou zelenou střechou, tvořenou dalšími devíti menšími věžičkami. Je přístupná po celý rok a při hezkém počasí lze spatřit 50 km vzdálené Pálavské vrchy nebo dokonce 200 km vzdálené Alpy.

Znojmo - Znojemské podzemí

znojmo-podzemi.jpg

 •  
 •  

   

   

   

 • Systém navzájem se proplétajících chodeb pod celým středověkým městem má svou celkovou délkou 30 km opravdu evropský rozměr. Chodby, které probíhají v několika patrech nad sebou, byly ve skále vytesány v době od 13. do 17. století a byly dobře zásobeny vodou z tzv. jezuitského vodovodu. Sloužily jako zásobárny potravin, ale i jako úkryty obyvatel v dobách ohrožení města, a byly rovněž propojeny s hradem. Prohlídková trasa začíná v domě na Slepičím trhu a je dlouhá 1 km. Novinkou je nová prohlídková trasa, kde jsou nainstalovány pohádkové postavy, alchymistická dílna, oživlé skály či ukázku vězeňských kobek.

 • MINORITSKÝ KLÁŠTER – 13.stol., původně minoritský, později františkánský klášter.
 • PŘÍMĚTICE – JEZUITSKÝ KŘÍŽOVÝ SKLEP, je největší svého druhu na světě. PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE – vynálezce bleskosvodu

 

 • TURISTICKÝ VLÁČEK   Okružní jízda turistickým vyhlídkovým vláčkem Vám během devadesáti minut odhalí nejzajímavější části historického města Znojma. Provede Vás středověkými uličkami i náměstími, budete moci obdivovat významné památky a nabídne Vám zajímavé pohledy na město z údolí řeky Dyje.
  Nastoupit je možno na kterékoli z osmi zastávek. Jízdu je možno přerušit a následně, s označeným lístkem, příštím spojem dokončit. Předpokladem je ovšem nenaplněná kapacita vláčku. Cestující jsou v průběhu jízdy prostřednictvím ozvučení nebo průvodce informováni o památkách a zajímavostech. Turistický vyhlídkový kolový vláček má kapacitu 30 míst a umožňuje i přepravu 4 jízdních kol. Automobily a autobusy mohou parkovat u Městských lázní nebo na parkovišti u Městské plovárny Louka.

 Znojmo - KOUPALIŠTĚ

koupaliste-znojmo1.jpgkoupaliste-znojmo4.jpg

plovarna0921.jpgkoupaliste-znojmo3.jpg

plovarna0981.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plovarnalouka-znojmo.cz/wp/

 

CORNŠTEJN

cornstejn.jpg

Zřícenina hradu z 13. stol., která stojí jen necelé 2 km od Bítova po proudu řeky Dyje. Původně malá stavba byla stále rozšiřována a svého vrcholu dosáhla pravděpodobně v 15. stol., kdy hrad patřil odbojnému Hynkovi z Lichtenburka, a proto byl dobit vojsky Jiřího z Poděbrad. Ještě v 16. stol. byl hrad rozšiřován, ale na začátku 17. stol. se uvádí již jako pustý a chátrající. V 70. letech 20. stol. byly zahájeny rozsáhlé asanační úpravy, které mají zachránit zbytek staveb a umožnit jejich bezpečnou návštěvu.

 

NOVÝ HRÁDEK U LUKOVA

0cs_7_big.jpghradek--lukov1.jpg

Prvními historicky doloženými majiteli tohoto území byli premonstráti z louckého kláštera ve Znojmě, kteří ho v roce 1358 směnili s moravským markrabětem Janem Jindřichem Lucemburským. Ten zde - na nejužším místě skalnaté šíje, asi 80 metrů nad hladinou Dyje - postavil dnešní tzv. dolní hrad, a to jako opevněné sídlo plášťového typu využívané k příležitostným loveckým pobytům. Dodnes se z něj zachovala nižší parkánová hradba a do ní unikátně vložený soustředný ovál vnitřní hradby o síle až tří metrů, postupně zvyšovaný až na třináct metrů.

Lucemburkové hrad dlouho nevyužívali, již syn Jana Jindřicha Jošt Moravský, pozdější římskoněmecký král, přenechal v roce 1403 nový zeměpanský hrad své- mu stoupenci Přechovi z Kojetic.
mini65cs_4_big.jpg
 
 
 

ČÍŽOV

 je malá obec osmcizov.jpg kilometrů východně od Vranova s dochovanou vesnickou architekturou a kaplí Panny Marie Bolestné z roku 1756. Na konci obce je situováno návštěvnické středisko správy Národního parku Podyjí se stálou expozicí o přírodě parku a informační kanceláří. V jeho blízkosti je zachována část hraniční linie drátěných zátarasů - tzv. železné opony. Čížov je ideálním výchozím bodem do obou národních parků, českého Podyjí i rakouského Thayatalu
 
 
 

HARDEGG

burg-hardegg.jpg
 
 
 
 
Ležící na soutoku Dyje a potoka Fugnitz asi 12 km od Nového Hrádku, je nejmenším městem Rakouska s necelou stovkou trvale žijících obyvatel. Městečku s farním kostelem svatého Víta z první poloviny 13. století dominuje hrad vystavěný ve 12. a 13. století a přestavěný na počátku 20.století. Po několik staletí sloužil k ostraze staré zemské hranice. Po roce 1867 v něm byly umístěny památky na popraveného mexického císaře Maxmiliána Habsburského, bratra Františka Josefa I. Část expozice doplňují sbírky umění starých Mayů, Inků a Aztéků. Přístupný veřejnosti je denně v dubnu, květnu, červnu, září, říjnu a v první polovině listopadu od 9 do 17 hodin a v červenci a srpnu od 9 do 18 hodin. Město Hardegg je výchozím bodem turistických cest do rakouského národního parku Thayathal a je i sídlem správy parku, v němž bylo vybudováno moderní návštěvnické středisko.
 
 
 

ZÁMEK UHERČICE

Rozlehlý zámecký areál zahrnující obytné a reprezuhercice.jpgentační prostory i hospodářské budovy tvoří, včetně zahrad a parků, významný krajinotvorný soubor. Vznikl na místě původní gotické tvrze ze sklonku 15. století. Přibližně na tomtéž obdélném půdorysu proběhla kolem poloviny 16. století přestavba tvrze na renesanční zámek, dodnes v jádru dochovaný a tvořící východní část komplexu.

Největší stavební rozmach spadá do poslední čtvrtiny 16. století. Tehdy se zámek velmi podstatně rozrostl prakticky do dnešní podoby. Na tzv. "starý zámek" navázala výstavba souběžných křídel, jižního a severního, která jsou uprostřed propojena příčným západním křídlem s arkádami a dále pokračují nižšími hospodářskými budovami. Pod nimi se nachází zelinářská zahrada obehnaná ohradní zdí s 2 nárožními věžičkami a altánem. K jihu byl zámek rozšířen o rozlehlé nádvoří s přízemními arkádovými ochozy a čtyřpatrovou hranolovou věží, jejíž brána tvořila hlavní vstup. S arkádovým nádvořím sousedí původně okrasná zahrada s ohradní zdí a válcovou nárožní věžkou. Vrcholné a pozdní fázi renesanční výstavby je také přičítán vznik rozlehlého hospodářského dvora a správní budovy v jižním předzámčí. Období baroka nepoznamenalo nijak výrazně architektonickou koncepci, významně však obohatilo interiéry o cennou štukovou a malířskou výzdobu. Jihovýchodně od zámku byl založen francouzský park (asi ve 20. letech 19. století přebudován v přírodně krajinářském duchu), na nějž v jeho severním cípu navazuje anglický park. Z různých stavbiček, které dotvářely romantickou atmosféru parku, se dochoval pouze obelisk a umělá hradní zřícenina.
http://www.zamek-uhercice.cz/

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

jaromerice.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Barokní zámek Jaroměřice nad Rokytnou patří k nejmohutnějším architekturám 1. pol. 18. stol. u nás i v Evropě. Původní středověká tvrz byla koncem 16. stol. přestavěna na renesanční zámek, který se dochoval ve zdivu nynější barokní budovy. Do barokní podoby byl zámek přebudován za nejvýznamnějšího rodu, který vlastnil jaroměřické panství, Questenberků v letech 1700 - 1737. Projekt přestavby vypracoval známý rakouský architekt J. Prandtauer. Současně s budovami vznikla i zámecká zahrada francouzské typu. Na druhé straně říčky Rokytné, na jejíchš březích se park rozkládá, pokračuje rozsáhlá část v anglickém stylu.

 

 

 

KRAVÍ HORA – vyhlídkové místo, vinice
ŠOBES – nejkrásnější vinice u nás na ostrohu nad řekou Dyjí, ochutnávky vín
ŠATOV – vinařská obec, MALOVANÝ SKLEP s malbami jednorukého malíře na pískovcových stěnách,    ochutnávka vín, PĚCHOTNÍ SRUB z r. 1936 – přístupný
NOVÝ ŠALDORF – prosluněná vinařská oblast, ve vinných sklepech ochutnávka vína.

HNANICE

hnanice.jpggotický kostel sv. Wolfganga, dřívější poutní místo.

 

 

 

http://www.obechnanice.cz/informace-pro-turisty

 

LESNÁ

malebná obec s mnoha objekty původní lidové architektury - leží asi pět kilometrů východně od Vranova podél silnice směrem na Znojmo. Byla založena až po roce 1794. Vedle kostela svaté Terezie z roku 1868 a Muzea motocyklů se zde zachoval i větrný mlýn sloužící jako restaurace. Jižně od obce, na žluté turistické značce k Ledovým slujím, stojí lovecký letohrádek zvaný též Lusthaus, postavený krátce po polovině 18. století. Po rekonstrukci provedené správou Ná- rodního parku Podyjí je při výjimečných příležitostech zpřístupněný veřejnosti.

muzeum-lesna.jpg

 

 

 

 

 

 

muzeum-04.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINDERWELT

kinderwelt1.jpg

 

 

 

 

 

kinderwelt2.jpg

 

 

 

 

 

 

kinderwelt3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.merlinskinderwelt.com/cs/mapa/